Propozície súťaže

Uzávierka súťaže bola 29.3.2019.

Zaslanie pozvánok oceneným autorom najneskôr do 10.7.2019

 

Ocenení autori budú pozvaní na letný literárny workshop, na ktorom prebehne vyhlásenie výsledkov.  Uskutoční sa 23. - 29. augusta 2019 v rekreačnej oblasti Duchonka.

 

Súťažné príspevky vyhodnotí porota v zložení:

  • Petr Borkovec – básnik, prekladateľ, publicista, editor vydavateľstva Fra
  • Miroslav Dacho – divadelný dramaturg, vysokoškolský pedagóg
  • Veronika Dianišková – poetka a rozhlasová redaktorka
  • Mária Ferenčuhová – poetka, prekladateľka a filmová teoretička
  • Eva Kollárová – poetka a textárka, vedúca Ľubovnianskeho literárneho klubu
  • Mária Klapáková – literárna kritička, redaktorka časopisu Vertigo a detského časopisu Zips
  • Michal Hlatký – spisovateľ, učiteľ slovenského jazyka a literatúry
  • Marta Součková – literárna kritička, vysokoškolská pedagogička, lektorka slovenského jazyka a kultúry
  • Matej Thomka – autor, pedagóg, organizátor literárneho života

 

Ďalšie informácie o súťaži sú k dispozícii na stránke www.medziriadky.sk.

Kontakt: sutaz@medziriadky.sk alebo 0915 503 327.