Venujte nám 2% z dane!

Darujte nám 2% z dane

 

Aj vďaka Vašim dvom percentám sú Medziriadky tým, čím sú.

 

2% z dane nám dlhodobo veľmi pomáhajú v pokrytí všetkých nákladov, ktoré sú nevyhnutné pre prípravu a realizáciu letného literárneho sústredenia. Budeme preto veľmi vďační, ak sa rozhodnete darovať Vaše dve percentá práve nám aj v tomto roku.

 

Prostriedky z 2% z daní nám v každom ročníku pomáhajú zabezpečiť:

 

honoráre pre troch porotcov súťaže

hudobného a divadelného hosťa

ubytovanie pre ôsmich mladých autorov na celý týždeň

náklady na prepravu pre účastníkov aj organizačný tím

 

... a mnoho iného.

 

V minulom ročníku sme Vaše dve percentá použili po troške na každú z týchto vecí.

 

Ďakujeme, že nám pomáhate tam, kde granty nestačia.

 

Ako na to?

 

AK ZA VÁS ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE VYKONÁVA ZAMESTNÁVATEĽ

 

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania 2%.

Tlačivo, ktoré vám dá zamestnávateľ (nič dodatočné v ňom netreba vypĺňať), vyzerá takto:

Potvrdenie o zaplatení dane

 

2. Vyplňte toto tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2%

Informácie o občianskom združení sú už v tlačive vyplnené, ale ak by ich predsa bolo treba vpisovať

do tlačiva ručne, sú uvedené nižšie.

 

3. Obe tlačivá zašlite na Váš miestne príslušný daňový úrad do 30. apríla 2019.

 

AK DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVATE SAMI (PLATÍ PRE FYZICKÉ OSOBY I FIRMY)

Vyplňte v daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podľa

§50 zákona“ údaje nášho o.z.:

 

Obchodné meno: Medziriadky

Adresa: Donovaly 12, 976 39 Donovaly

IČO: 42200491

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: SK35 0200 0000 0027 1953 2154 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

 

V tom prípade treba daňové priznanie podať do 31. marca 2019.

 

Ďakujeme :-)

Priložené súbory